Vier mogelijke toekomstscenarios

Er zijn verschillende eindbeelden denkbaar voor hoe een klimaatneutraal energiesysteem er in 2050 uit kan komen te zien. Lees hier onder welke scenario's mogelijk zijn.

Nationaal Leiderschap

Nederland streeft naar een efficiĆ«nt energiesysteem en landelijke en regionale overheden sturen sterk op tal van keuzes die we in de transitie maken. Waaronder de invulling van de energiemix en welke technieken in Nederland gebruikt worden. Hiervoor maakt de overheid verplichtend beleid en regulering en participeert zij financieel in projecten van nationaal belang. Ook legt de overheid restricties op aan de markt.

Europese Integratie

Nederland streeft naar een efficiĆ«nt Europees energiesysteem: landen stemmen hun energiebeleid onderling af en maken daarbij gebruik van elkaars bronnen. Europa werkt aan gezamenlijk energiebeleid en wil meer onafhankelijk zijn. Groen gas wordt in Europa op grote schaal geproduceerd en wordt daarom in diverse sectoren ingezet.

Decentrale Initiatieven

Ons energiesysteem bestaat voor een belangrijk deel uit regionale, klimaatneutrale energiesystemen die door lokale gemeenschappen van burgers en bedrijfsleven worden beheerd.

De marktwerking is aangepast en biedt maximaal vrijheid aan lokale initiatieven van vooruitstrevende burgercollectieven en bedrijven om lokale bronnen optimaal te benutten en het energiesysteem deels regionaal in balans te houden.

Internationale Handel

Nederland is een 'multinational' die strategisch gebruik maakt van de internationale energie- en grondstoffenmarkten. De markt wordt geholpen door ondersteunende prikkels zoals subsidies en CO2-beprijzing. Er wordt op de wereldmarkt gezocht naar opties met de laagste kosten.

Aan welk scenario werk jij mee?

>