Scenario

Decentrale Initiatieven

Aangepaste marktwerking biedt maximaal vrijheid aan lokale initiatieven en bedrijven.

Decentrale Initiatieven

Ons energiesysteem bestaat voor een belangrijk deel uit regionale, klimaatneutrale energiesystemen die door lokale gemeenschappen van burgers en bedrijfsleven worden beheerd. De marktwerking is aangepast en biedt maximaal vrijheid aan lokale initiatieven van vooruitstrevende burgercollectieven en bedrijven om lokale bronnen optimaal te benutten en het energiesysteem deels regionaal in balans te houden.

Impact scenario

Het scenario Decentrale Initiatieven brengt veel verantwoordelijkheid en regie naar regionale en lokale initiatieven. Het draagvlak voor deze ‘energiehubs’ is groot, ze zijn immers vanuit lokale initiatieven ontstaan. Het houdt wel in dat er veel ruimte lokaal nodig is om voldoende energie beschikbaar te hebben omdat er in geringe mate tussen regio’s provinciën en landelijk afstemming is.

Er is in vergelijking met de andere scenario’s veel ruimte nodig voor flexmiddelen om de beschikbaarheid van energie op momenten van minder of geen opwek te kunnen borgen. Juist omdat er minder op landelijk niveau gecoördineerd wordt zijn deze flexmiddelen op lokaal niveau van essentieel belang. Een belangrijk flexmiddel is de batterij. Voor batterijen zijn nu al schaarse grondstoffen nodig en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

Het elektriciteitsnet moet voor 2035 op zowel laagspanning (LS) als middenspanning (MS) al fors verzwaard worden om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Ook zijn er op korte termijn al zeer veel nieuwe koppelstations noodzakelijk waar ook ruimte voor moet worden gemaakt.

We hebben door de grote mate van eigen, lokale, opwek niet veel last van grote schommelingen in energieprijzen en zijn niet of nauwelijks afhankelijk van buitenlandse import van energie.

Industrie die veel energie verbruikt vertrekt uit Nederland of wordt kleiner.
Veel lokale-, bedrijven- en bewonersinitiatieven voor eigen opwek van energie, groen gas, waterstof en warmtepompen.


Eerste editie II3050

In oktober 2023 is het eindrapport van II3050 gepubliceerd. Alle eerdere rapportages zijn hieronder te downloaden:

Download hier het volledige eerste rapport

Download hier het II3050 eindrapport

Download hier de bijlagen

Meer scenario's bekijken?

Bekijk hier de andere scenario's.

>