Eindrapport van de toekomstverkenning II3050

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen bouwen is het noodzakelijk om vooruit te kijken. Daarom willen de Nederlandse netbeheerders weten hoe de energietransitie richting 2050 kan ontwikkelen, hoe we energie op tijd op de juiste plek krijgen en hoeveel technici, materialen en ruimte nodig zijn om onze energienetten daarop aan te passen. Het eindrapport van de toekomstverkenning II3050 geeft op basis van vier scenario's inzicht in de impact op infrastructuur, ruimte, kosten en uitvoering.

Als je zelf aan de slag wilt met de data uit II3050 kun je gebruik maken van deze bestanden. Heb je behoefte aan contact en/of ben je geïnteresseerd in meer data, neem dan contact met ons op.

Lees en download hier het eindrapport van
de toekomstverkenning II3050

Energiekompas2050

Wil je weten welk scenario jouw voorkeur heeft en wat de impact hiervan is op ons energiesysteem, vul dan het energiekompas2050 in!

Een INITIATIEF van:

EnergieKompas2050

De energie- en grondstoffentransitie vormt een grote maatschappelijke uitdaging. Vanuit een maatschappij die grotendeels gebaseerd is op fossiele energie, werken we aan een duurzame samenleving die geen broeikasgassen meer uitstoot of misschien wel netto broeikasgassen vastlegt. Deze transitie vergt ingrijpende veranderingen en betekent dat wij ons energiesysteem opnieuw vorm moeten geven.

Vier mogelijke routes

Een klimaatneutraal energiesysteem in 2050

Er zijn verschillende eindbeelden denkbaar voor hoe een klimaatneutraal energiesysteem er in 2050 uit kan komen te zien.

Nationaal Leiderschap

Nederland streeft naar een efficiënt energiesysteem en landelijke en regionale overheden sturen sterk op tal van keuzes die we in de transitie maken. Waaronder de invulling van de energiemix en welke technieken in Nederland gebruikt worden. Hiervoor maakt de overheid verplichtend beleid en regulering en participeert zij financieel in projecten van nationaal belang. Ook legt de overheid restricties op aan de markt.

Europese Integratie

Nederland streeft naar een efficiënt Europees energiesysteem: landen stemmen hun energiebeleid onderling af en maken daarbij gebruik van elkaars bronnen. Europa werkt aan gezamenlijk energiebeleid en wil meer onafhankelijk zijn. Groen gas wordt in Europa op grote schaal geproduceerd en wordt daarom in diverse sectoren ingezet.

Decentrale Initiatieven

Ons energiesysteem bestaat voor een belangrijk deel uit regionale, klimaatneutrale energiesystemen die door lokale gemeenschappen van burgers en bedrijfsleven worden beheerd. De marktwerking is aangepast en biedt maximaal vrijheid aan lokale initiatieven van vooruitstrevende burgercollectieven en bedrijven om lokale bronnen optimaal te benutten en het energiesysteem deels regionaal in balans te houden.

Internationale Handel

Nederland is een 'multinational' die strategisch gebruik maakt van de internationale energie- en grondstoffenmarkten. De markt wordt geholpen door ondersteunende prikkels zoals subsidies en CO2-beprijzing. Er wordt op de wereldmarkt gezocht naar opties met de laagste kosten.

Aan welk scenario werk jij mee?

Kom erachter aan welk toekomst scenario jij meewerkt door 24 korte vragen te beantwoorden. De resultaten zijn direct te bekijken en te delen.

>