Scenario

Internationale Handel

Er wordt op de wereldmarkt gezocht naar opties met de laagste kosten.

Internationale Handel

Nederland is een 'multinational' die strategisch gebruik maakt van de internationale energie- en grondstoffenmarkten. De markt wordt geholpen door ondersteunende prikkels zoals subsidies en CO2-beprijzing. Er wordt op de wereldmarkt gezocht naar opties met de laagste kosten.

Impact scenario

In het scenario Internationale handel kopen we energie in op de wereldmarkt tegen de beste prijzen. Dit scenario heeft dan ook de laagste energie kosten. Wel zijn we dus afhankelijk van de internationale prijzen die sterk beïnvloed worden door positieve en negatieve internationale ontwikkelingen.

Net als in de andere scenario’s moeten er veel nieuwe wijkstations bij komen maar het aantal koppelstations daarentegen is enigszins te overzien (1 à 2). Het elektriciteitsnet moet sterk verzwaard worden, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de scenario’s Nationaal leiderschap en Decentrale initiatieven, kunnen we de investeringen en de bouw meer gespreid tot en met 2050 laten plaatsvinden.

We hebben veel opslag en flexibiliteitsmiddelen nodig, met name ook voor waterstof. Als land investeren we ook fors in het aanpassen van bestaande gasnetten en het aanleggen van nieuwe backbones voor waterstoftransport. We kunnen op deze wijze slim omgaan met ingekochte energie die we opslaan voor later gebruik als de prijzen hoger zijn en het aanbod minder.

Wereldwijd zoeken naar de beste prijs voor energie
en kopen veel in.


Veel industrie trekt weg uit Nederland.


Dankzij windmolens op zee ook eigen waterstofproductie.


Veel huizen met waterstof verwarmd.


Veel productie (blauwe) waterstof.


Eerste editie II3050

In oktober 2023 is het eindrapport van II3050 gepubliceerd. Alle eerdere rapportages zijn hieronder te downloaden:

Download hier het volledige eerste rapport

Download hier het II3050 eindrapport

Download hier de bijlagen

Meer scenario's bekijken?

Bekijk hier de andere scenario's.

>