Scenario

Europese Integratie

Europa werkt aan gezamenlijk energiebeleid en wil meer onafhankelijk zijn.

Europese Integratie

Nederland streeft naar een efficiënt Europees energiesysteem: landen stemmen hun energiebeleid onderling af en maken daarbij gebruik van elkaars bronnen. Europa werkt aan gezamenlijk energiebeleid en wil meer onafhankelijk zijn. Groen gas wordt in Europa op grote schaal geproduceerd en wordt daarom in diverse sectoren ingezet.

Impact scenario

In het scenario Europese integratie werken we binnen Europa nauw samen op het gebied van onze energievoorziening. Net als in de andere scenario’s moeten er veel nieuwe wijkstations bij komen maar het aantal koppelstations daarentegen is enigszins te overzien (1 tot 4). Het elektriciteitsnet moet sterk verzwaard worden, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de scenario’s Nationaal leiderschap en Decentrale initiatieven, kunnen we de investeringen en de bouw meer gespreid tot en met 2050 laten plaatsvinden.

 We proberen, naast onze eigen landelijke opwek, aanvullende energievraag in te vullen door in te kopen op de Europese markt. Dit zorgt ervoor dat we afhankelijk zijn van de dan geldende Europese prijzen. Dit scenario brengt dan ook de hoogste kosten met zich mee voor energie.
Binnen Europa aanbod en verbruik op elkaar afgestemd.


Zo onafhankelijk mogelijk van energie buiten  Europa.


Industrie blijft en verduurzaamt fors.


Veel warmtenetten.


Veel productie (blauwe) waterstof.


Waterstof deels ook voor verwarming huizen


Eerste editie II3050

In oktober 2023 is het eindrapport van II3050 gepubliceerd. Alle eerdere rapportages zijn hieronder te downloaden:

Download hier het volledige eerste rapport

Download hier het II3050 eindrapport

Download hier de bijlagen

Meer scenario's bekijken?

Bekijk hier de andere scenario's.

>