Scenario

Nationaal Leiderschap

De overheid maakt verplichtend beleid en regulering en participeert financieel in projecten van nationaal belang.

Nationaal Leiderschap

Nederland streeft naar een efficiënt energiesysteem en landelijke en regionale overheden sturen sterk op tal van keuzes die we in de transitie maken. Waaronder de invulling van de energiemix en welke technieken in Nederland gebruikt worden. Hiervoor maakt de overheid verplichtend beleid en regulering en participeert zij financieel in projecten van nationaal belang. Ook legt de overheid restricties op aan de markt.

Impact scenario

In dit scenario wekken we veel eigen energie op en verdelen dat op een door landelijk beleid ingegeven wijze over het land. Wind op Zee en Wind op Land spelen in dit scenario een zeer grote rol. Door deze massale opwek goed te verdelen kunnen we slim gebruik maken van onze massale opwek van energie. Dit vergt vanzelfsprekend wel veel van de landelijke transportnetten die deze verdeling moeten verzorgen.

De forse eigen opwek van energie op land en zee maakt dat we zoveel mogelijk willen opslaan voor de momenten dat we geen opwek hebben maar er wel vraag naar energie is, bijvoorbeeld in de avond en nachten. Daarom hebben we een flinke hoeveelheid aan flexmiddelen nodig die we ook weer op landelijk niveau inzetten.

Het elektriciteitsnet moet voor 2035 op zowel laagspanning (LS) als middenspanning (MS) al fors verzwaard worden om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Ook zijn er op korte termijn al zeer veel nieuwe koppelstations noodzakelijk waar ook ruimte voor moet worden gemaakt.

Vanwege de forse investeringen in windmolenparken op zee en op land, de verzwaringen aan de netten en natuurlijk ook de flexmiddelen zoals batterijen, hebben we als land een flink toenemende vraag naar toch al schaarse grondstoffen.

Doordat we als land zelf veel energie opwekken en opslaan, zijn we minder afhankelijk van energie uit het buitenland en hebben we minder last van prijsschommelingen.

Industrie blijft grotendeels in Nederland. 
Heel veel opwek duurzame energie in Nederland.
Opwek op land en zee voor eigen gebruik.
Zeer veel warmtenetten.


Eerste editie II3050

In oktober 2023 is het eindrapport van II3050 gepubliceerd. Alle eerdere rapportages zijn hieronder te downloaden:

Download hier het volledige eerste rapport

Download hier het II3050 eindrapport

Download hier de bijlagen

Meer scenario's bekijken?

Bekijk hier de andere scenario's.

>